C. BECHSTEIN EUROPE s.r.o. 

Stručný přehled realizace: 

V areálu společnosti byla instalována fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 576,95 kWp bez akumulace.

Komplexní řešení: 

Společně se zákazníkem byl připraven a naprojektován kompletní způsob instalace fotovoltaické elektrárny na několika objektech v areálu společnosti. Vyvedení výkonu FVE bylo implementováno do stávající rozvodné sítě. Přetoky jsou předávány přes vlastní trafostanici VN do distribuční sítě. Projekt byl řešen od projekce až po vlastní realizaci. 

Modernizace: 

Instalace fotovoltaické elektrárny povede ke snížení celkové energetické náročnosti společnosti a snížení produkovaných emisí a CO2.

Řízení FVE: 

Instalace podléhá dispečerskému řízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.